Cam sành có dạng tròn dẹp, màu vàng sậm, thịt trái nhiều nước